(1)
DapkieviczJ. Apginta Inos Kažuro Disertacija Apie Vilniaus Bazilijonų Vienuolyno Spaustuvę. BS 2020, 73, 325-328.