(1)
Vaitkevičiūtė V. Inkunabulų Sklaidos Ir Funkcionavimo Ypatumai: Lietuvos Atminties Institucijų Rinkinių Atvejai. BS 2020, 74, 7-34.