(1)
Dapkutė D. Nuo „sumuštinio“ Iki „Santaros“: Nerimtai Rimti JAV Lietuvių Studentų Leidiniai. BS 2020, 74, 141-167.