(1)
Budriūnienė J. JAV Lietuvių kultūrinė Spauda Anglų Kalba (1950–1990) lietuviškosios tapatybės Sklaidos Aspektu. BS 2020, 74, 188-208.