(1)
Navickienė A. Monografija Apie Martyną Jankų Kaip Tautos Vienytoją Ir lietuviškos Spaudos kūrėją. BS 2021, 77, 392-397.