(1)
PETREIKIS T. VACLOVO BIRŽIŠKOS ŽEMAITIŠKOSIOS KNYGOS KONCEPCIJA. BS 2010, 55, 126-139.