(1)
LIŠKEVIČIENĖ J. KONRADAS GIOTKĖ – XVII AMŽIAUS PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS GRAVERIS. BS 2010, 55, 54-79.