(1)
ISAČENKO T. METROPOLIJOS SKRIPTORIUMO RANKRAŠČIAI RUSIJOS IR LIETUVOS BIBLIOTEKOSE (UNIKALAUS VILNIAUS RANKRAŠTINIO HERBARIUMO KLAUSIMU). BS 2010, 54, 186-198.