(1)
DECAUX S. ŠIUOLAIKINĖS KNYGOTYROS STUDIJOS PRANCŪZIJOJE: MOKSLINIŲ TYRIMŲ, MOKYMO IR PROFESINĖS PRAKTIKOS SĄSAJOS. BS 2010, 54, 149-160.