(1)
BRAZIŪNIENĖ A. LIETUVIŲ KNYGOTYROS TERMINIJOS DISKUSINIAI KLAUSIMAI: DĖL SĄVOKOS RETA KNYGA. BS 2010, 54, 111-128.