(1)
NAVICKIENĖ A. LEIDYBOS VERSLO MODELIS XIX A. LIETUVOJE: PROFESIONALAUS LEIDĖJO POŽIŪRIS. BS 2014, 62, 233-244.