(1)
KOŽENEVSKAJA E. ŠIAULIŲ „KULTŪROS“ BENDROVĖS (1920–1937) KNYGŲ MENINĖ KULTŪRA. BS 2014, 63, 143-166.