(1)
GILLILAND A. J. IŠ NAUJO PERMĄSTANT DOKUMENTUS, ARCHYVUS, JŲ VAIDMENIS IR REIKALAVIMUS TINKLAVEIKOS VISUOMENĖJE. BS 2014, 63, 17-34.