(1)
CICĖNIENĖ R. RANKRAŠTINĖ KNYGA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV A. PRADŽIOJE– XVI A. VIDURYJE: SKLAIDOS IR FUNKCIONAVIMO SĄLYGOS. BS 2015, 53, 7-37.