(1)
KAUNAS D. MARTYNO JANKAUS LEIDYBINĖ VEIKLA IR VAIDMUO KULTŪRINIAME IR POLITINIAME SĄJŪDYJE. BS 2015, 52, 7-37.