(1)
BRAZIŪNIENĖ A. SPAUDOS PAVELDO SAMPRATOS IR IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDO SKLAIDOS KLAUSIMU. BS 2015, 50, 7-20.