(1)
VĖLAVIČIENĖ S. KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE. BS 2015, 50, 86-96.