(1)
NAVICKIENĖ A. PIRMIEJI XIX A. EMIGRACINĖS SPAUDOS PAMINKLAI: PARYŽIUJE IŠĖJUSIOS KIPRIJONO JUOZAPO ZABIČIO-NEZABITAUSKIO KNYGELĖS. BS 2015, 50, 97-113.