(1)
GERASIMOV V.; DOVNAR L. BALTARUSIJOS IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDAS ŠIUOLAIKINĖJE BALTARUSIJOS IR UŽSIENIO SPAUDOJE. BS 2015, 50, 158-187.