(1)
STEPONAITIENĖ J. XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS JAVLIETUVIŲ EMIGRANTŲ DOKUMENTAI: RAŠYTINĖ ATMINTIS. BS 2015, 50, 204-210.