(1)
PILKAUSKAITĖ J. TURKIJOS SPAUDA: NUO ATSIRADIMO IKI ŠIŲ DIENŲ. BS 2015, 50, 258-263.