(1)
PACEVIČIUS A. KRISTOFORO STANISLOVO LOPACINSKIO (1710–1760) PĖDSAKAIS: ŽIUPSNELIS MEDŽIAGOS SENOSIOS LIETUVOS BIOGRAFIJŲ ARUODAN. BS 2015, 49, 259-263.