(1)
BRAZIŪNIENĖ A. KAI KURIE PROBLEMINIAI ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ TEORIJOS KLAUSIMAI. BS 2015, 65, 7-24.