(1)
BONČKUTĖ R. DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS. BS 2015, 65, 48-65.