(1)
PETREIKIS T. AUŠRININKO ANDRIAUS VIŠTELIO RANKRAŠTINIO PALIKIMO KELIAS Į LIETUVĄ. BS 2015, 65, 66-93.