(1)
BUDRIŪNIENĖ J. TOMO VENCLOVOS KNYGŲ KOLEKCIJA LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE. BS 2015, 65, 244-247.