(1)
TAUKINAITYTĖ-NARBUTIENĖ R. PRANCŪZIŠKASIS KNYGOS ĮRIŠAS: SĄVOKOS KILMĖ IR APRAIŠKOS LIETUVOJE. BS 2015, 65, 269-290.