KAUNASD. (2013). TAUTINIO ATGIMIMO LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ISTORIJOS NARATYVAI MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMUOSE: KNYGOTYRINĖS ŠALTINIOTYROS ASPEKTAS. Knygotyra, 60, 63-83. https://doi.org/10.15388/kn.v60i0.1373