HERMANN A. (2011). RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE. Knygotyra, 56, 287-294. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1498