LIETUVNINKAITÄ– N. (2011). PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ASMENINÄ– BIBLIOTEKA: PAVELDAS IR TYRIMAI. Knygotyra, 56, 274-284. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1499