NARBUTIENĖD. (2011). RETŲ SPAUDINIŲ KOMPLEKTAVIMAS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE: PROBLEMOS, TRADICIJOS, PERSPEKTYVOS. Knygotyra, 56, 112-123. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1509