DovnarL. (2020). „Baltarusiškoji knyga pasauliniame knygos kultūros kontekste“: 2006–2017 m. leidinių tematika. Knygotyra, 73, 329-337. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.44