Vaitkevičiūtė V. (2020). Inkunabulų sklaidos ir funkcionavimo ypatumai: Lietuvos atminties institucijų rinkinių atvejai. Knygotyra, 74, 7-34. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.45