Kolevinskienė Žydronė. (2020). Moterų literatūra išeivijoje 1950–1990 metais: kanono klausimas. Knygotyra, 74, 168-187. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.50