Budriūnienė J. (2020). JAV lietuvių kultūrinė spauda anglų kalba (1950–1990) lietuviškosios tapatybės sklaidos aspektu. Knygotyra, 74, 188-208. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.51