KAUNAS D. (2013). MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE „LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI“. Knygotyra, 61, 299-324. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1952