Zaveckienė Žiedūnė. (1973). LKJS periodinės spaudos leidimas buržuazijos valdymo metais Lietuvoje. Miestų, rajonų ir parajonių komitetų periodika. (1920–1940. VI.). Knygotyra, 10(3), 65–81.