SOLOVEJ T. (2010). ŠV. GEORGIJAUS KONISKIO (1717–1795) NUOSAVYBĖS ĮRAŠAI JO BIBLIOTEKOS KNYGOSE (BALTARUSIJOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS PAGRINDU). Knygotyra, 54, 225-232. https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3575