NAVICKIENĖ A. (2015). INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS CARŲ VALDOMOJE LIETUVOJE. Knygotyra, 53, 198-216. https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7813