JANTSON S. (2015). XIX A. pabaigos–XX A. PRADŽIOS ESTIJOS KNYGŲPREKYBININKAI, LEIDĖJAI IR SPAUDOS DARBUOTOJAI. Knygotyra, 52, 231-241. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7879