VĖLAVIČIENĖ S. (2015). KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE. Knygotyra, 50, 86-96. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7914