JAUNMUKTANE G. (2015). PABĖGĖLIŲ STOVYKLŲ VOKIETIJOJE DOKUMENTAI (1945–1950) LATVIJOS AKADEMINĖJE BIBLIOTEKOJE. Knygotyra, 50, 244-252. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7926