PILKAUSKAITĖ J. (2015). TURKIJOS SPAUDA: NUO ATSIRADIMO IKI ŠIŲ DIENŲ. Knygotyra, 50, 258-263. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7928