BONČKUTĖ R. (2015). DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS. Knygotyra, 65, 48-65. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8452