Braziūnienė A. BIBLIOFILINIAI LEIDINIAI IR JŲ LEIDYBOS PATIRTYS LIETUVOJE. Knygotyra, v. 67, p. 148-173, 24 lapkr. 2016.