Gudinavičius A.; Naktinytė L. Garsinės knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje. Knygotyra, v. 57, p. 153-171, 1 saus. 2011.