HERMANN A. RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE. Knygotyra, v. 56, p. 287-294, 1 saus. 2011.