LIETUVNINKAITÄ– N. PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ASMENINÄ– BIBLIOTEKA: PAVELDAS IR TYRIMAI. Knygotyra, v. 56, p. 274-284, 1 saus. 2011.