Vaitkevičiūtė V. Inkunabulų sklaidos ir funkcionavimo ypatumai: Lietuvos atminties institucijų rinkinių atvejai. Knygotyra, v. 74, p. 7-34, 9 liep. 2020.