Kolevinskienė Žydronė. Moterų literatūra išeivijoje 1950–1990 metais: kanono klausimas. Knygotyra, v. 74, p. 168-187, 9 liep. 2020.